Ferie / Fridage

Jeg holder 30 dages ferie – op til 6 afspadseringsdage, hvor I vil blive orienteret skriftligt herom på forhånd med mindst 1 måneds varsel.

Som udgangspunkt planlægges ferie for et år ad gangen.
Lukkedage:

De tre dage før påske
Fredag efter Kristi himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår ( 22 dec-2 jan incl )
Derudover er der lukket i weekender og helligdage.