Kurser

Gennemførte kurser

DGI dagplejer – idræt, leg og bevægelse
Babytegnsprog
Grønne Spirer – småbørn og udeliv
Børns kompetenceudvikling 0-5 år
Børns udtryksformer
Vedligeholdelse i førstehjælp
Psykisk arbejdsmiljø
Hjerte-lunge-redning
Grundkursus for dagplejere