Priser

I vil som forældre modtage tilskuddet direkte fra kommune, og skal derfor betale det fulde beløb stående i kontrakten til mig, som skal være indsat på min konto den første bankdag i måneden. Der betales forud.
I betaler ikke skat af tilskuddet. Jeg sørger selv for afregning af skat af mit vederlag samt indbetaling til ATP mv. Lønnen reguleres ( 1 januar ) og dækker ferie, fridage og sygdom. Dvs. at der skal betales fuld pris også i ferieperioder. Der betales i alle 12 måneder.