Sygdom

Ved sygdom gives der besked hurtigst muligt, og gerne inden kl. 8.00
Raskmelding skal være dagen før senest kl. 18. evt. via sms.
Der tages kun imod raske børn, som kan følge dagligdagen i pasningsordningen, af hensyn til de andre børn, deres familie og dagplejeren.
Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen, så ringes forældrene op og afhenter barnet hurtigst muligt, da barnet kan smitte de andre børn og voksne.
Sygdomme er ikke altid ensbetydende med feber og målbare symptomer. Virker barnet sløvt og utilpas, så kan det ikke møde op.
Har barnet feber, skal det være feberfri i 24 timer før det kan komme igen.
Ved øjenbetændelse kan barnet modtages når det har været i behandling i 48 timer. Øjenbetændelse smitter meget nemt – er alt pudset i øjnene ikke forsvundet, bør barnet have en ekstra dag hjemme, for at mindske smitten i børnegruppen.
Ved forkølelse kan jeg godt modtage barnet, når det ikke har feber og næsen ikke løber hele tiden, som medfører øget smitterisiko for de andre børn.
Hvis barnet har diarre eller opkast skal barnet blive hjemme en ekstra dag ( 48 timer ) på grund af smittefare.
Barnet må ikke have fået smertestillende når det afleveres, da det kan være farligt, hvis barnet kommer til skade.
Husk:
Ved at respektere, at kun raske børn møder op, så mindskes smittefaren også for dit eget barn, jeres egen familie og mig og min familie.